Flanelsin hanke jatkuu ensi kaudella- toisen vuoden seuratuki myönnetty

Joutsalainen Voimistelu-, urheilu- ja raittusseura Flanels on saanut valtionavustuksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä viime kaudella aloittamalleen hankkeelle. Avustuksen suuruus toiselle vuodelle 2020 on 14.000 euroa ja se mahdollistaa päätoimisen työntekijän työsuhteen jatkamisen.

Kyse on virallisemmin Seuratoiminnan kehittämistuesta, jota jaettiin urheiluseuroille yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.


Flanels saa varsinaisen tukipäätöksen vasta myöhemmin toukokuussa. Seura haki viime vuonna tukea kaksivuotiselle hankkeelle, joka mahdollistaisi pysyvän ja päätoimisen työntekijän myös tukijakson jälkeen. Ensimmäisen hankevuoden aikana on saatu luotua yhteistyöverkostoa muun muassa Joutsan ja Luhangan kuntien kanssa, sekä Toivakan-Joutsan 4H-yhdistyksen kanssa. Lisäksi yhteistyötä on kehitetty muiden pienempien toimijoiden kesken erilaisten tapahtumien ja tempauksien muodossa. Salibandyn puolella kausi puolestaan on ollut erittäin aktiivinen ja harrastusmäärät ovat kasvaneet mukavasti.


-Olemme toiminnassamme aina halunneet olla etunojassa ottamassa uusia ratkaisuja ja toimintatapoja käyttöömme, jotta voimme tarjota jäsenille ja yhteystyökumppaneillemme laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti. Osana isoa kehityssuunnitelmaamme olemme ottaneet sähköiset palvelut talouden ja seuratoiminnan hallinnon osalta käyttöömme. Seuraava isoin askel on ollut seurakehittäjä Jonna Keihäsniemen palkkaaminen, jonka keskeisimpiä tehtäviä on ollut toiminnallisuuden monipuolistaminen ja yhteistyöverkostojen vahvistaminen, ja näistä on saatu rakennettua toimiva palvelumalli. Jonna on toiminnallaan ja innovatiivisella otteellaan saanut paljon hyvää aikaiseksi. Olemme tyytyväisiä ratkaisuumme ja uudelleen organisoitumiseemme, näin ollen myös arvokkaat seuratyön useat kymmenet vapaaehtoiset ovat voineet keskittyä mukavaan tekemiseen, ilman hallinnollisia rasitteita. Toiminnanlaajuus huomioiden ei pelkällä vapaaehtoistyöllä asetettuja laadullisia ja toiminnallisia tavoitteita voida saavuttaa. Toiminnan jatkumisen ja kehittämisen kannalta saatu tuki on ensiarvoisen tärkeä. Kuluvan vuoden yhtenä keskeisempänä tavoitteena on edelleen rakentaa ja voimistaa yhdistysten, yhteystyökumppaneiden ja kunnan välistä yhteistyötä eri muodoissa, jotta löydämme mahdollisuudet jatkaa ammattimaisella otteella positiivista tekemistämme myös tulevaisuudessa, toteaa hallituksen puheenjohtaja Pekka Huikko.


Lisätiedot:
Puheenjohtaja
Pekka Huikko, pekka.huikko(a)flanels.org


Seurakehittäjä
Jonna Keihäsniemi, jonna.keihasniemi(a)flanels.org


https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/liikunta-ja-urheiluseuroille-yhteensa-3-5-miljoonaa-euroa-seuratoiminnan-kehittamiseen