Hallinto

Flanelsin ylin päättävä elin on vuosikokous, joka sääntöjen mukaisesti kutsutaan koolle kesä-heinäkuussa. Vuosikokous päättää mm. seuran tulo- ja menoarviosta, toimintasuunnitelmasta, hallinnon henkilövalinnoista jne.

Flanelsin toimintaa johtaa ja toteuttaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitus kokoontuu tarpeen mukaan ympäri vuoden. Lisäksi yhdistyksellä voi olla toimikuntia tai työvaliokuntia erinäisiä projekteja varten.

Yksittäinen jäsen voi tehdä esityksiä ja aloitteita hallitukselle. Jäseneksi pääsee maksamalla seuran jäsenmaksun, jäsenyys vaatii seuran hallituksen hyväksynnän. Jäsenmaksut kaudella 2020-2021 ovat: yksittäisjäsen 20 euroa, perhejäsen 30 euroa, kannattava jäsen 50 euroa tai muu merkittävä tukitoimenpide.

Jäsenistö

Päivitetään.

Hallitus 2023-2024

Puheenjohtaja
Pekka Huikko
041 505 7107
pekka.huikko(a)flanels.org

Varapuheenjohtaja
Ilari Suuronen
040 0648196

Pääsihteeri
Marja Kuurne
040 822 6988
marja.kuurne(a)flanels.org

Jäsen
Tatu Kiiski
040 700 3406
tatu.kiiski(a)flanels.org

Jäsen
Heidi Mutkala

Jäsen
Vesa Kuurne

Työvaliokunta

Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen käsittelyyn tulevia asioita sekä vastata kiireellisistä tai muista sovituista asioista. Lisäksi työvaliokunta vastaa seuran kurinpidollisista asioista kiireellisissä ja lievemmissä tapauksissa. Työvaliokunta toimi tarvittaessa.

Työvaliokunnan muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, talousvastaava ja kaksi seuratoimijaa.

Toiminnantarkastaja

Flanels ry:n toiminnantarkastajana toimivat Kai Tuominen ja Antti Tonteri.