Toimintasuunnitelma

Flanels ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2021-2022. Hyväksytty vuosikokouksessa 28.7.2021.

TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2021-2022

 

Yleistä, hallinto ja seurajohto

Flanels ry on salibandyn, alppihiihdon, pesäpallon ja e-sportin erikoisseura ja nuorisojärjestö, joka viime vuodet on toiminut suurimmaksi osaksi matalan kynnyksen harrastustoimintaa kehittäen ja laajentaen, kilpapuolen pysyessä ohella pienimuotoisempana toimintana. Salibandy on seuran pääasiallinen laji ja muut lajit toimivat sen alajaostoina. Seuran toimintaa johtaa hallitus hyväksytyn toimintasuunnitelman sekä seurastrategian suuntaviivojen mukaisesti. Asioiden valmistelusta vastaa työvaliokunta. Alkava kausi on järjestyksessään 23., kun vuodet JH-Team ry:n alaisuudessa lasketaan.

 

Talous, varainhankinta ja maksut

Hallituksen tehtävänä on seurata talouden toteutumista läpi kauden sekä reagoida tarvittaessa nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Seura on saanut kaksivuotisen seurakehittämistuen, jonka avulla seurassa on ollut palkattuna työntekijä kahden vuoden ajan. Seuralle on myönnetty työntekijän palkkaamiseksi valtionavustus myös toiselle vuodelle. Flanels 2020-hankkeeseen palkatun työntekijän toimenkuva muutettiin kokoaikaisesta osa-aikaseksi koronaepidemian myötä urheilumaailmaan tulleen epävarmuuden myötä tammikuussa 2021. Hanketuki päättyy joulukuussa 2020, jonka jälkeen pyritään vakiinnuttamaan yhden työntekijän resurssi. Kahden vuoden ajan palvelumallia on rakennettu ja on todettu, että se on toimiva malli maaseudulle. Liikunnan ja nuorisotyön saralla on selvästi kyseisellä seudulla tarve ammattilaisille, jonka työpanosta jaetaan eri toimijoiden ja alojen kesken.

 

Seuran varainhankinta jakautuu kahteen osaan. Seuratasoa edustaa vuonna 2019 solmitut kolmivuotiset yhteistyösopimukset viiden pääyhteistyökumppanin kanssa, mainostaulun vuokrasopimukset, seurajulkaisut sekä muut varainhankintatempaukset. Toisen osan muodostavat joukkuetason varainhankinnat, jotka omalta osaltaan tukevat laadukkaan toiminnan ylläpitoa sekä toisaalta pitävät harrastemaksut maltillisena.

 

Jäseniltä peritään joko henkilökohtainen jäsenmaksu (20 €) tai perhejäsenmaksu (30 €) ja alle 18-vuotiailta edellytetään koko perhejäsenmaksu. Kilpa- ja harrasteryhmien osallistujilta peritään hallituksen vahvistamat kausimaksut, jotka kattavat kilpatoiminnan kulut, huomioiden joukkueiden toteuttamat varainhankinnat. Kilpapelaajien osalta kauden aloittaminen tarkoittaa sitoutumista koko kausimaksun maksamiseen. Harrasteryhmien osalta noudatetaan kolmen käynnin tutustumisperiaatetta, jonka jälkeen harrastajan tulee maksaa koko kauden jäsenmaksu. Suoritettuja / maksettuja kausimaksuja ei pääsääntöisesti palauteta, pl. hallituksen harkitsemat tilanteet kuten sairastumiset, loukkaantumiset tai muut vastaavat tilanteet. 

 

Seuralla on käytössään ProCountor-ohjelmisto taloudenhallintoon sekä jäsenhallintoon MyClub-toiminnanohjausjärjestelmä.

 

Yhteisöllisyys, vaikuttaminen, olosuhteet, yhteistyö

Tavoite on, että jokainen seuran jäsen osallistuu kasvavassa määrin omalla panoksellaan myös niin sanottuun seuratoimintaan. Tämä tarkoittaa sitä, että junioreiden vanhemmat ja aikuispelaajat sitoutetaan seuran osoittamiin tehtäviin, kuten esimerkiksi kioskitoimintaan sekä toimitsijatehtäviin. Myös nuorempien harrastajien vanhemmilta odotetaan avustusta ohjaustehtäviin, esimerkiksi vuoroilla avustamiseen tai joukkueenjohtajana toimimiseen. Hallituksen tärkeä tehtävä on seurata ja ajaa seuran etuja muun muassa liikuntapaikkoja sekä olosuhteita koskevissa asioissa. Samoin strategisen yhteistyön lisääminen muiden seurojen ja julkisyhteisöjen kanssa on yksi tavoite, jota ollaan lähivuosien aikana kehitetty seurahankkeen myötä kiitettävästi eteenpäin.

 

Kaudella 2020-2021 on jatkettu hyvän yhteistyön kehittämistä monen eri tahon kanssa ja rakennettu toimivaa palvelumallia seudulle.

 

Seura toteuttaa toimijoilleen tarvittaessa erilaisia koulutuksia sekä tarjoaa mahdollisuuden osallistua myös ulkopuoliseen koulutukseen.

 

Stipendiohjelmaa varustehankintoihin jatketaan.

 

Salibandyn toimintaryhmät

Miehet V, Sisä-Suomi

Naiset III divisioona, Sisä-Suomi

Pojat kilpa, 2008 SSBL haastajasarja (2007-2010)

Tytöt ja -pojat, 2012 Intersport-liiga (2011-2013)

Äijäsähly, harrasteryhmä

Rouva- ja ladysähly,  harrasteryhmä

Salibandykoulu 2007-2010 harrasteryhmä, 

Salibandykoulu 2011-2013 harrasteryhmä,
Salibandykoulu tytöt 2005-2008 harrasteryhmä

Salibandykoulu, 2014- harrasteryhmä

 

Pesäpallojaosto

Pyritään saamaan viikoittaista toimintaa kesälle 2022 muutaman hiljaisen kesän jälkeen.

 

Alppihiihtojaosto

Ratalaskuilta kerran viikossa Purnussa, jossa myös ohjattua toimintaa osallistujien innokkuuden mukaan.

Mahdollinen retki muualle sekä mahdollinen oma kilpailu.

 

E-sport-jaosto

Tavoitteena muutaman tapahtuma sekä erilaiset tempaukset yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

 

Henkilöstö ja toimihenkilöt

Seurakehittäjä-toiminnanohjaaja vastaa seuran varsinaisen toiminnan järjestämisestä ja sen johtamisesta. Hän toimii myös hallituksen sihteerinä ja vastaa päätösten toimeenpanosta. Tuntipalkkaisena seurassa työskentelee taloushallinnosta vastaava pääsihteeri. Osa ohjaajista ja valmentajista toimii tuntipalkkaisina, osa vapaaehtoispohjalta.

 

Viestintä, tiedotus ja seurakuva

Seuran ulkoisen viestinnän pääkanava on seuran nettisivut (flanels.org), joka kokoaa yhteen myös Facebook-, Instagram ja Twitter-viestinnän. Lisäksi seuralla on Youtube-kanava. Sisäiseen viestintään käytetään ensisijaisesti MyClub-järjestelmää. Seuran tapahtumista tiedotetaan paikallis- ja aluelehdille.