Tietosuoja-asetus on huomioitu Flanels ry:n toiminnassa

GDPR-tietosuoja-asetuksen mukaiset vaatimukset on huomioitu nyt Voimistelu-, urheilu- ja raittiusseura Flanels ry.:n toiminnassa. Yhdistyksen hallitus käsitteli asiaa tammikuussa ja maaliskuussa, ja hyväksyi viimeisimmässä kokouksessaan käyttöön muun muassa tietosuojaselosteen, joka löytyy täältä.

Selosteesta käy ilmi muun muassa se, millaisia henkilötietoja yhdistyksessä säilytetään jäsenistä, miten niitä käsitellään, kenellä on niihin pääsyoikeus ja miten ne on suojattu.

Flanels ry:n ainoana henkilötietoja sisältävänä järjestelmänä toimii MyClub-toiminnanohjausjärjestelmä ja sen jäsenhallintapalvelu.

Tietosuoja-asetus astuu voimaan 25. toukokuuta, jota ennen sellaisten yhdistysten, yrityksien ja julkishallinnon, joissa käsitellään ja säilötään henkilötietoja, on mukautettava toimintansa asetuksen vaatimusten mukaiseksi.