Hallituksen päätöksiä

Flanelsin uusi hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseen 27.10.2014. Pykäliä oli peräti 15 kpl. Kokouksessa käsiteltiin ja tehtiin päätöksiä mm. seuraavista asioista.

Varapuheenjohtajana jatkaa Arto Vainiomäki. Sihteerinä sekä seuran kilpailu- ja valmennusvastaavana jatkaa Jukka Huikko. Turnausvastaavana jatkaa Henna Järvinen. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri muodostavat myös asioita hallitukselle valmistelevan työvaliokunnan, joka toimii tarvittaessa myös seuran kurinpitoelimenä.

Hallituksen ulkopuolisiin luottamustehtäviin vahvistettiin Juha ja Johanna Järvinen kioskivastaaviksi. Taloushallinnon palvelut ostetaan edelleen Osk. Sinivuokoilta.

Hallitus merkkasi tiedokseen sekä kilpa- että harrasteryhmissä mukana olevien harrastajien määrät, joiden todettiin pysyneen korkealla tasolla, yhteensä n. 200 hengessä. Erilaisissa vastuutehtävissä, kuten luottamustehtävät, ohjaajat, valmentajat, jojot, jne. toimii tällä hetkellä 42 henkeä, mikä myös on perin korkea.

Kilparyhmien kausimaksujen 1. eriksi hallitus vahvisti seuraavat summat:

Miehet 150 e
Naiset 200 e
B-pojat 250 e
C2-pojat 150 e
E2-pojat 200 e

Laskutus käynnistyy marraskuussa. Summa vastaa tämän hetken arviota n. puolesta kausimaksusta. Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että kausimaksujen varsinainen tarkentamistyö alkaa vasta nyt. Kausimaksun suuruuteen vaikuttavat mm. joukkueen pelaajamäärä, salivuorojen määrä, valmennus- ja ohjauskulut, kulkemistapa jne. Kausimaksut tarkennetaan 2. erässä vastaamaan joukkuekohtaisia kuluja.

Hallitus keskusteli liikuntahallin otteluita ja kilpatoimintaa koskevista varauskäytänteistä, joissa on ilmennyt pientä epäselvyyttä.

Flanels lopettaa tämän kauden osalta aktiiviset toimet ns. seurasopimuksen saamisesta urheilukaupoista. Asiaan voidaan palata tulevia kausia koskien myöhemmin. Flanelsilla on aikaisemmin ollut sopimuksia, joilla jäsenistö on voinut saada varusteita edullisempaan hintaan. Nyt saadut tarjoukset eivät ole olleet kovin hyviä tai niihin liittyy muita hankaluuksia (esim. etäisyydet). Taustalla on pitkälti urheilukaupan keskittyminen. Hallitus suosittaa jäsenistöä käyttämään hyödyksi mm. keväiden poistomyyntejä ym. alennusmyyntejä, joista varusteita saa ajoittain huomattavan edullisesti.

Salibandyliiton liittokokoukseen Flanels ei lähetä edustajaa. Sen sijaan seura tekee kokoukselle esityksen käsiteltävistä asioista liittyen nousevaan kustannustasoon ja sarjajärjestelyihin harvaanasutulla seudulla.

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu n. joulukuun lopulla. Jäsen voi ilmoittaa käsittelyyn haluamansa asian esim. puheenjohtajalle.

Lisätiedot:
Pekka Huikko, puheenjohtaja
pekka.huikko(a)flanels.org