Hallituksen päätöksiä 12.2.2015

Flanels ry:n hallitus piti kokousta torstaina 12.2.2015 Joutsan Peukkubaarissa (Abc) täysivahvuisena.

Kilpajoukkueiden kausimaksut

Hallitus vahvisti tarkennetun tulo- ja menoarvion perusteella kilpajoukkueiden kausimaksut. Valmistelu on tehty yhdessä joukkueenjohtajien kanssa. Laskelman joukkuekohtaiset pelaajamäärät, tulot (mm. varainhankinta) ja menot on tarkennettu toteutuman perusteella ja arvioitu tämän perusteella myös loppukausi.

*Naiset 530 e (I erä laskutus 200 e)
**C2-pojat 300 e (150 e)
E2-pojat 370 e (200 e)
Miehet 310 e (150 e)
B-pojat 430 e (250 e)
Miehissä ja B-pojissa pelanneet 535 e

Kausimaksujen 2. erien laskutus käynnistyy viikolla 8. Äskettäin on lähetetty myös muistutuslaskuja syyskauden laskuista sekä muistuksia siitä, jos jäsentietoja ei ole annettu (tällöin koko laskutus tapahtuu vasta nyt). Lisätietoa.

Kausimaksut on mahdollista maksaa erissä, käyttämällä laskussa tulevaa viitettä. Mikäli maksamisen suhteen ilmenee muita järjestelytarpeita, ota rohkeasti yhteyttä omaan joukkueenjohtajaan tai toimisto(a)flanels.org

* = Naisten kausimaksu sisältää 700 euroa jatkopelien kustannuksia. Mahdollisen 2. ja 3. karsintakierroksen kulut laskutetaan pelien päätyttyä 3. kausimaksuerässä.

** = C2:n osalta laskelmaa tarkennetaan mahdollisesti vielä viikonloppuna matkakustannuksissa olleen tarkistamistarpeen johdosta.

Seura-asuista

Hallitus kävi keskustelua seura-asuista ja tilaus-toimitus-järjestelmän kehittämisestä. Todettiin, että tuleville kausille tuoterepertuaaria tullaan kaventamaan oleellisesti. Tulevien kausien seura-asutoimittajista päätetään seuraavassa kokouksessa.

Aloitteen käsittelyn päättäminen

Flanels ry:n joulukuussa 2013 tekemän aloitteen käsittely todettiin päättyneeksi Joutsan kunnassa. Flanels esitti tuolloin nykymuotoisen vapaa-aikatoimen lakkauttamista ja uusien toimintamallien kehittämistä.

Asiaa on käsitelty Joutsan kunnassa nyt vapaa-aikajaoksessa ja Joutsan kunnanhallituksessa, viimeksi 15.9.2014. Käsittelyn tuotoksina on syntynyt ilmeisesti n. yhden A4:n mittainen kuvaus vapaa-aikatoimen resurssoinnista ja palveluista. Kunnanjohtaja Harri Nissiseltä saadun tiedon mukaan aloite on nyt käsitelty.

Flanels ry:n hallitus merkkasi aloitteen käsittelyn tiedoksi. Hallitus oli pahoillaan ja osin ihmeissään siitä, että aloite ei johtanut edes vaihtoehtoisten toimintamallien kunnolliseen tutkimiseen. Aloitteen käsittely jäi siis nimelliseksi ja pintapuoliseksi.

Keskustelua seurastrategiasta

Hallitus kävi yleisluontoista keskustelua seuran toiminnasta ja sen suhteesta hyväksyttyyn ja voimassa olevaan seurastrategiaan, jonka tehtävänä on linjata seuran pitkän aikavälin toimintaa. Keskustelua käytiin mm. siksi, koska toimintoja on uudistettu voimakkaasti ja niiden toimivuudesta halutaan näkemyksiä.

Hallinnon ja seurajohdon osalta todettiin uudet ulkoistetut palvelut (laskutus, maksunvalvonta) sekä käyttöön otetut sähköiset palvelut (mm. jäsentietojen keräys) pääosiltaan onnistuneiksi uudistuksiksi. Nämä ovat keventäneet nimenomaan hallintoon osallistuvien työkuormaa, jolloin voimavaroja on voitu suunnata enemmän itse varsinaiseen salibandytoimintaan.

Talouden ja varainhankinnan järjestelyiden osalta keskustelua käytiin erikseen kilparyhmien ja harrasteryhmien näkövinkkelistä. Harrasteryhmien osalta hintojen todettiin olevan samaa luokkaa kuin muiden vastaavien paikallisten liikuntaryhmien. Nousupaineet ovat olleet kovimmat kilparyhmien osalta, joissa matkustaminen on suurin kustannuserä. Järkeväksi varainhankintatempauksien määräksi on osoittautunut n. 2 isompaa tempausta per kausi. Kausimaksujen hintataso (300-535 e) jää oleellisesti esimerkiksi kaupunkiseutujen seurojen maksuista.

Olosuhteiden todettiin olevan Joutsassa hyviä, mutta mm. saliaikaa seura tulee tarvitsemaan lähivuosina lisää uusilta illoilta. Tällä hetkellä salivuoroajat ovat ehdottomassa minimissä, eivätkä kaikilta osin täytä joukkueiden kilpailutoiminnan asettamia vaatimuksia. Merkille pantavaa on, että Flanels käyttää vuoroja varhaisesta syksystä pitkälle kevääseen ja on siten Joutsan liikuntahallin selkeästi merkittävin käyttäjä.

Jäsenistön antama palaute otetaan jatkossakin mielellään vastaan ja toimintaa pyritään koko ajan parantamaan ja kehittämään.

Lopuksi keskusteltiin vielä palkatun henkilöstön tarpeesta. Puheenjohtaja Pekka Huikko veti yhteen seuraavasti: ”Toimintaa on pystytty kehittämään siten, että palkatun oman henkilöstön tarve on vältetty”. Näköpiirissäkään tämäntyyppistä tarvetta ei ole, mutta mahdollisten taloudellisesti pitkälle kantavien yhteistyökuvioiden mahdollistuessa, järjestelyä voidaan harkita.

Seuraavassa kokouksessa strategiakeskustelua jatketaan vielä varsinaisen salibandytoiminnan näkövinkkelistä.

Avustusten ja toimitilavuokrien suhde

Hallitus sai tiedoksi vuoden 2014 kunnalta saatujen avustusten ja sinne maksettujen toimitilavuokrien suhteen. Vuosi on ensimmäinen, jolloin käytössä oli korotetut salivuokrat ja pienennetyt avustukset. Lukemat osoittavat, että rahavirta on n. 2.000 euroa Flanelsista kunnan suuntaan, eli kärjistetysti seura tukee kunnan toimintaa. Salivuokrissa ei ole mukana turnausvuoroja, joten erotus on todellisuudessa edellä ilmoitettua huomattavasti suurempi.

Varsinaiset edelliskausiin vertailukelpoiset lukemat saadaan vasta tilikauden 2014-2015 päätyttyä toukokuun lopussa.

Lisätiedot kokousasioista:
Jäsenistölle jukka.huikko(a)flanels.org
Medialle ja muille yhteistyötahoille pekka.huikko(a)flanels.org