Flanelsille huomattava valtionavustus – mahdollistaa päätoimisen työntekijän

Joutsalainen Voimistelu-, urheilu- ja raittusseura Flanels on saanut huomattavan valtionavustuksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Avustuksen suuruus vuodelle 2019 on 15.000 euroa ja se mahdollistaa käytännössä päätoimisen työntekijän palkkaamisen seuraan.

Kyse on virallisemmin Seuratoiminnan kehittämistuesta, jota jaettiin urheiluseuroille yhteensä 3,7 miljoonaa euroa. Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Flanels saa varsinaisen tukipäätöksen vasta myöhemmin toukokuussa. Seura haki kaksivuotista tukea, joka mahdollistaisi pysyvän ja päätoimisen työntekijän myös tukijakson jälkeen. Oleellinen osa projektia on yhteistyöverkoston luominen, sillä maaseudulla väestön ikääntyminen ja vähentyminen asettavat monia haasteita. Toisaalta seuratoiminnalta odotetaan yhä korkeampaa laatua.

Hakemuksessaan Flanels painotti muun muassa ns. matalan kynnyksen toiminnan kasvavaa merkitystä.

Lisätiedot:

Puheenjohtaja
Pekka Huikko, pekka.huikko(a)flanels.org

Seurakehittäjä
Jonna Keihäsniemi, jonna.keihasniemi(a)flanels.org

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote