Uuden seurastrategian valmistelu alkoi

Flanelsin hallitus piti kokousta sunnuntaina. Kokouksessa aloitettiin mm. uuden, vuoteen 2017 tällä tietoa ulottuvan strategian valmistelu. Strategiaa tarvitaan toiminnan pitempiaikaiseen suunnitteluun.

Strategian laatiminen alkaa seuran toimihenkilöille tehtävällä kyselyllä. Strategiaa valmistellaan työvaliokunnassa, hallituksessa ja myös jäseniä kuullaan. Tarkoitus on, että strategia tulee hyväksyttäväksi seuraavassa vuosikokouksessa kesällä 2013.

Hallituksen käsittelyyn tulevien asioiden valmistelevaksi elimeksi työvaliokunnaksi nimettiin Antti Tonteri, Jukka Huikko ja Arto Vainiomäki. Valiokunta voi tapauskohtaisesti täydentää itse itseään.

Flanelsin alaisuuteen perustettiin myös suunnistusjaos. Puheenjohtajana toimii Arto Vainiomäki ja jäsenenä Jari Pessala. Jaoksen tehtävänä on Jukola-valmistelut sekä tarvittaessa ”karsintakilpailun” pitäminen.

Seuran Nelostien varteen Hartolaan valmistuneen mainostaulun kokonaiskuluiksi todettiin n. 5.000 euroa. Taulun eteläpuolesta on tehty vuoden 2017 loppuun ulottuva sopimus. Pohjoispuolen vuokraamisen yhteyshenkilönä toimii Marko Nikkanen.

Seuran laskutus ja maksunvalvonta siirtyy Raija Lähdelahdelle Osk. Siniwuokot, joka toimii jo nyt seuran kirjanpitäjänä. Tähän asti laskutus ja maksunvalvonta on tehty hallituksen toimesta talkootyönä, mihin kasvaneen toiminnan johdosta ei enää ole mahdollisuutta.

Seuran harraste- ja kilparyhmien osallistujamäärät hallitus sai tiedokseen. Erityisesti uusissa harrasteryhmissä kävijöitä todettiin olevan paljon.

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu vuodenvaihteen kieppeillä, jolloin edessä on mm. kausimaksujen vahvistaminen.