Tavoitteellinen harjoittelu Flanels ry:ssä

Flanels tarjoaa kahdenlaisia toimintaryhmiä: on puhtaita kilparyhmiä, joissa joukkueet osallistuvat SSBL:n sarjoihin. Lisäksi on harrasteryhmiä, joista osa osallistuu myös SSBL:n järjestämiin sarjoihin, mutta ns. harrastesarjoihin.

Kilparyhmille tarjotaan pääsääntöisesti 2 lajiharjoituskertaa per  viikko ja harrasteryhmille 1. Nämä määrät eivät kuitenkaan ole riittäviä ns. tavoitteelliseen harjoitteluun, vaan jo melko nuorena lajiharjoituskertoja saisi olla säännöllisesti vähintään 2, mieluummin 3 viikossa.

Tämän vuoksi Flanelsin toimintaryhmissä on mahdollisuus ilman lisäkustannuksia hakea itselleen 1 lisäharjoituskerta muusta kuin omasta toimintaryhmästä ao. kaavion mukaisesti. Mikäli haluat hyödyntää tätä mahdollisuutta, ole yhteydessä omaan ryhmän vetäjääsi ja/tai seuran kilpa- ja harrastevastaavaan. Mahdollisuus ei ole automaatio (mm. osa ryhmistä on jo nyt isoja), vaan sitä harkitaan aina tapauskohtaisesti.

Mukaan pääsy edellyttää tapauskohtaisen harkinnan lisäksi tiettyjen kriteerien täyttymistä:

– mikäli olet oman ryhmäsi nuorempaa ikäluokkaa, voit hakea pykälää nuoremmasta ryhmästä kehittymistä mm. pallolliseen pelaamiseen; et voi kuitenkaan olla liian ylivoimainen nuorempien ryhmässä

– mikäli olet oman ryhmäsi vanhempaa ikäluokkaa ja arvioit, että mm. fysiikan ja pelitaitojen puolesta voisit pärjätä myös pykälää vanhemmissa ja kehittyä sitä kautta; tärkeä edellytys on myös se, että pystyt keskittymään ja toimimaan annettujen ohjeiden mukaan

– sitoudut käymään sekä omalla että osoitetulla lisävuorolla aktiivisesti

– haluat kehittyä salibandyn pelaajana

Lisäksi seurassa toimii ns. kehittämisryhmä kaikista tavoitteellisimmille pelaajille. Ryhmään on mahdollista hakea mukaan seuraavan kerran kevättalvella 2016.

Lisätiedot

Jukka Huikko
Kilpa- ja harrastevastaava
Flanels
jukka.huikko(a)flanels.org

Lisäharjoituskaavio

H1-pojat ja -tytöt voivat käydä maanantaisin G1-poikien ryhmässä. Lisäedellytys on, että pelaaja ei tarvitse jatkuvaa aikuisen viereilläoloa / ohjaamista. Koskee lähinnä 2010 syntyneitä.

G1-pojat: 2009 syntyneet -> H1-pojat ja -tytöt perjantaisin, 2008 syntyneet F1-pojat perjantaisin.

F1-pojat: 2007 syntyneet maanantaisin G1-pojista, 2006 syntyneet E1-pojista (päivä sovitaan erikseen) tai D1-pojista maanantaisin.

E1-pojat: 2005 syntyneet perjantaisin F1-pojista, 2004 (ja 2003) syntyneet tapauskohtaisesti harkittavasta ryhmästä.

D1-pojat: tapauskohtaisesti harkiten soveltuva ryhmä ja päivä joko C1- tai E1-pojista.

C1-pojat: 2001 syntyneet maanantaisin D1-pojista, 2000 (ja 1999) syntyneet miehistä pääsääntöisesti sunnuntaivuoroilta (tai niinä keskiviikkoina, jolloin pienpelipainotteinen yhteisvuoro naisten kanssa, tilalla miesten vuoro).

Miehet: ensisijassa täysipainoinen 2x viikossa harjoittelu omassa ryhmässä. Tapauskohtainen soveltuva lisäharjoittelu.

Äijäsähly/M35: erikseen sovittavalla tavalla miesten vuoroilla.

F2-tytöt: G1-poikien vuoro maanantaisin.

D2-tytöt: D1-poikien vuoro maanantaisin tai F1-pojat perjantaisin tai muu soveltuva järjestely.

Rouvasähly: naisten vuoro perjantaisin.

Naiset: ensisijassa täysipainoinen 2x viikossa harjoittelu omassa ryhmässä. Tämän lisäksi voidaan harkita soveltuvaa lisäharjoitusta esim. junioriryhmässä tms.