Uusi hallitus on järjestäytynyt

Flanels ry:n uusi hallitus on pitänyt tänään tiistaina 13.8.2019 järjestäytymiskokouksen. Asialistalla oli lukuisia kauden 2019-2020 valmisteluun liittyviä asioita.

Hallitukseen valittiin vuosikokouksessa 25.7. puheenjohtajaksi Pekka Huikko sekä jäseniksi Maiju Maunula, Marja Kuurne, Jukka Huikko, Tatu Kiiski, Arto Vainiomäki, Ilari Suuronen ja Tuukka Jussila. Edellä mainituista Suuronen ja Jussila ovat hallituksessa uusia jäseniä.

Järjestäytymiskokouksessa hallitus tarkensi työnjakoaan seuraavasti:

Seuran varapuheenjohtajaksi nousee Ilari Suuronen, joka vastaa samalla salibandyn kilpatoiminnasta.

Pääsihteerinä jatkaa Marja Kuurne, jonka vastuualuetta on seuran taloushallinto.

Tuukka Jussila vastaa puolestaan salibandyn turnaustoiminnasta toimien seuran turnauspäällikkönä. Jussila tulee toimimaan alkavalla kaudella myös seuran toisena palkattuna ohjaajana.

Tatu Kiiski edustaa hallituksessa miesten joukkuetta ja Maiju Maunula naisten joukkuetta. Myös juniorijoukkueiden edustus on hallituksessa muiden jäsenten kautta.

Hallituksen rivijäseninä toimivat Jukka Huikko ja Arto Vainiomäki.

Hallituksen ulkopuolelta sihteerinä kokouksissa toimii seurakehittäjä, toiminnanohjaaja Jonna Keihäsniemi.

Muina asioina hallitus käsitteli kokouksessaan muun muassa seuran sisäistä salivuorojakoa, seura-asuasiaa, erilaisia yhteistyökuvioita sekä ylipäätään kauden 2019-2020 käynnistymiseen liittyviä asioita.

Salibandyn harrastetoiminnan ryhmät pyritään saamaan käyntiin syyskuun 2. viikolla. Tästä tiedotetaan kuitenkin vielä erikseen. Ongelmallista on, kun syksyn salivuorojaosta on vasta alustava tieto.

Lisätiedot:

Pekka Huikko, puheenjohtaja
Jonna Keihäsniemi, seurakehittäjä, toiminnanohjaaja

Hallituksen päätöksiä 11.9.

Flanelsin hallitus istui sunnuntaina 11.9. ns. järjestäytymiskokouksensa. Kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita.

* Vastuualuejakoja. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Arto Vainiomäki, turnausvastaavana Henna Järvinen, kilpa- ja harrastevastaavana Jukka Huikko, joka toimii myös sihteerinä, kunnes seuratyöntekijä aloittaa. Työvaliokunnan muodostavat Pekka Huikko, Arto Vainiomäki ja Jukka Huikko.

* Hallitus merkkasi tiedoksi kauden alun tilanteen. Käynnistymässä / käynnistynyt on kaikkiaan 14 eri toimintaryhmää, joissa on tällä hetkellä 34 toimihenkilöä. Muutamaan tehtävään haetaan vielä tekijöitä.

* Hallitus vahvisti harrastetoiminnan kausimaksut. Samoin hallitus vahvisti kilparyhmien 1. laskutusten raami. Laskutukset käynnistyvät arviolta loka-marraskuussa.

* Hallitus vahvisti seuran sisäisen salivuorojaon. Salivuoroja on käytettävissä vähemmän kuin mitä seuran tarve on, mikä vaikeuttaa mm. työssä käyvien seuratoimijoiden aikataulutusta ja vuorojen sopivuutta.

* Tienvarsimainostoiminnasta peräisin olevia varusteapurahoja hallitus jakoi 500 euroa yhteensä neljälle salibandyä harrastavalle lapselle / nuorelle.

Lisätiedot
Pekka Huikko, pj.
pekka.huikko(a)flanels.org

Hallituksen päätöksiä 12.2.2015

Flanels ry:n hallitus piti kokousta torstaina 12.2.2015 Joutsan Peukkubaarissa (Abc) täysivahvuisena.

Kilpajoukkueiden kausimaksut

Hallitus vahvisti tarkennetun tulo- ja menoarvion perusteella kilpajoukkueiden kausimaksut. Valmistelu on tehty yhdessä joukkueenjohtajien kanssa. Laskelman joukkuekohtaiset pelaajamäärät, tulot (mm. varainhankinta) ja menot on tarkennettu toteutuman perusteella ja arvioitu tämän perusteella myös loppukausi.

*Naiset 530 e (I erä laskutus 200 e)
**C2-pojat 300 e (150 e)
E2-pojat 370 e (200 e)
Miehet 310 e (150 e)
B-pojat 430 e (250 e)
Miehissä ja B-pojissa pelanneet 535 e

Kausimaksujen 2. erien laskutus käynnistyy viikolla 8. Äskettäin on lähetetty myös muistutuslaskuja syyskauden laskuista sekä muistuksia siitä, jos jäsentietoja ei ole annettu (tällöin koko laskutus tapahtuu vasta nyt). Lisätietoa.

Kausimaksut on mahdollista maksaa erissä, käyttämällä laskussa tulevaa viitettä. Mikäli maksamisen suhteen ilmenee muita järjestelytarpeita, ota rohkeasti yhteyttä omaan joukkueenjohtajaan tai toimisto(a)flanels.org

* = Naisten kausimaksu sisältää 700 euroa jatkopelien kustannuksia. Mahdollisen 2. ja 3. karsintakierroksen kulut laskutetaan pelien päätyttyä 3. kausimaksuerässä.

** = C2:n osalta laskelmaa tarkennetaan mahdollisesti vielä viikonloppuna matkakustannuksissa olleen tarkistamistarpeen johdosta.

Seura-asuista

Hallitus kävi keskustelua seura-asuista ja tilaus-toimitus-järjestelmän kehittämisestä. Todettiin, että tuleville kausille tuoterepertuaaria tullaan kaventamaan oleellisesti. Tulevien kausien seura-asutoimittajista päätetään seuraavassa kokouksessa.

Aloitteen käsittelyn päättäminen

Flanels ry:n joulukuussa 2013 tekemän aloitteen käsittely todettiin päättyneeksi Joutsan kunnassa. Flanels esitti tuolloin nykymuotoisen vapaa-aikatoimen lakkauttamista ja uusien toimintamallien kehittämistä.

Asiaa on käsitelty Joutsan kunnassa nyt vapaa-aikajaoksessa ja Joutsan kunnanhallituksessa, viimeksi 15.9.2014. Käsittelyn tuotoksina on syntynyt ilmeisesti n. yhden A4:n mittainen kuvaus vapaa-aikatoimen resurssoinnista ja palveluista. Kunnanjohtaja Harri Nissiseltä saadun tiedon mukaan aloite on nyt käsitelty.

Flanels ry:n hallitus merkkasi aloitteen käsittelyn tiedoksi. Hallitus oli pahoillaan ja osin ihmeissään siitä, että aloite ei johtanut edes vaihtoehtoisten toimintamallien kunnolliseen tutkimiseen. Aloitteen käsittely jäi siis nimelliseksi ja pintapuoliseksi.

Keskustelua seurastrategiasta

Hallitus kävi yleisluontoista keskustelua seuran toiminnasta ja sen suhteesta hyväksyttyyn ja voimassa olevaan seurastrategiaan, jonka tehtävänä on linjata seuran pitkän aikavälin toimintaa. Keskustelua käytiin mm. siksi, koska toimintoja on uudistettu voimakkaasti ja niiden toimivuudesta halutaan näkemyksiä.

Hallinnon ja seurajohdon osalta todettiin uudet ulkoistetut palvelut (laskutus, maksunvalvonta) sekä käyttöön otetut sähköiset palvelut (mm. jäsentietojen keräys) pääosiltaan onnistuneiksi uudistuksiksi. Nämä ovat keventäneet nimenomaan hallintoon osallistuvien työkuormaa, jolloin voimavaroja on voitu suunnata enemmän itse varsinaiseen salibandytoimintaan.

Talouden ja varainhankinnan järjestelyiden osalta keskustelua käytiin erikseen kilparyhmien ja harrasteryhmien näkövinkkelistä. Harrasteryhmien osalta hintojen todettiin olevan samaa luokkaa kuin muiden vastaavien paikallisten liikuntaryhmien. Nousupaineet ovat olleet kovimmat kilparyhmien osalta, joissa matkustaminen on suurin kustannuserä. Järkeväksi varainhankintatempauksien määräksi on osoittautunut n. 2 isompaa tempausta per kausi. Kausimaksujen hintataso (300-535 e) jää oleellisesti esimerkiksi kaupunkiseutujen seurojen maksuista.

Olosuhteiden todettiin olevan Joutsassa hyviä, mutta mm. saliaikaa seura tulee tarvitsemaan lähivuosina lisää uusilta illoilta. Tällä hetkellä salivuoroajat ovat ehdottomassa minimissä, eivätkä kaikilta osin täytä joukkueiden kilpailutoiminnan asettamia vaatimuksia. Merkille pantavaa on, että Flanels käyttää vuoroja varhaisesta syksystä pitkälle kevääseen ja on siten Joutsan liikuntahallin selkeästi merkittävin käyttäjä.

Jäsenistön antama palaute otetaan jatkossakin mielellään vastaan ja toimintaa pyritään koko ajan parantamaan ja kehittämään.

Lopuksi keskusteltiin vielä palkatun henkilöstön tarpeesta. Puheenjohtaja Pekka Huikko veti yhteen seuraavasti: ”Toimintaa on pystytty kehittämään siten, että palkatun oman henkilöstön tarve on vältetty”. Näköpiirissäkään tämäntyyppistä tarvetta ei ole, mutta mahdollisten taloudellisesti pitkälle kantavien yhteistyökuvioiden mahdollistuessa, järjestelyä voidaan harkita.

Seuraavassa kokouksessa strategiakeskustelua jatketaan vielä varsinaisen salibandytoiminnan näkövinkkelistä.

Avustusten ja toimitilavuokrien suhde

Hallitus sai tiedoksi vuoden 2014 kunnalta saatujen avustusten ja sinne maksettujen toimitilavuokrien suhteen. Vuosi on ensimmäinen, jolloin käytössä oli korotetut salivuokrat ja pienennetyt avustukset. Lukemat osoittavat, että rahavirta on n. 2.000 euroa Flanelsista kunnan suuntaan, eli kärjistetysti seura tukee kunnan toimintaa. Salivuokrissa ei ole mukana turnausvuoroja, joten erotus on todellisuudessa edellä ilmoitettua huomattavasti suurempi.

Varsinaiset edelliskausiin vertailukelpoiset lukemat saadaan vasta tilikauden 2014-2015 päätyttyä toukokuun lopussa.

Lisätiedot kokousasioista:
Jäsenistölle jukka.huikko(a)flanels.org
Medialle ja muille yhteistyötahoille pekka.huikko(a)flanels.org

Hallituksen päätöksiä

Flanelsin uusi hallitus kokoontui järjestäytymiskokoukseen 27.10.2014. Pykäliä oli peräti 15 kpl. Kokouksessa käsiteltiin ja tehtiin päätöksiä mm. seuraavista asioista.

Varapuheenjohtajana jatkaa Arto Vainiomäki. Sihteerinä sekä seuran kilpailu- ja valmennusvastaavana jatkaa Jukka Huikko. Turnausvastaavana jatkaa Henna Järvinen. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri muodostavat myös asioita hallitukselle valmistelevan työvaliokunnan, joka toimii tarvittaessa myös seuran kurinpitoelimenä.

Hallituksen ulkopuolisiin luottamustehtäviin vahvistettiin Juha ja Johanna Järvinen kioskivastaaviksi. Taloushallinnon palvelut ostetaan edelleen Osk. Sinivuokoilta.

Hallitus merkkasi tiedokseen sekä kilpa- että harrasteryhmissä mukana olevien harrastajien määrät, joiden todettiin pysyneen korkealla tasolla, yhteensä n. 200 hengessä. Erilaisissa vastuutehtävissä, kuten luottamustehtävät, ohjaajat, valmentajat, jojot, jne. toimii tällä hetkellä 42 henkeä, mikä myös on perin korkea.

Kilparyhmien kausimaksujen 1. eriksi hallitus vahvisti seuraavat summat:

Miehet 150 e
Naiset 200 e
B-pojat 250 e
C2-pojat 150 e
E2-pojat 200 e

Laskutus käynnistyy marraskuussa. Summa vastaa tämän hetken arviota n. puolesta kausimaksusta. Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että kausimaksujen varsinainen tarkentamistyö alkaa vasta nyt. Kausimaksun suuruuteen vaikuttavat mm. joukkueen pelaajamäärä, salivuorojen määrä, valmennus- ja ohjauskulut, kulkemistapa jne. Kausimaksut tarkennetaan 2. erässä vastaamaan joukkuekohtaisia kuluja.

Hallitus keskusteli liikuntahallin otteluita ja kilpatoimintaa koskevista varauskäytänteistä, joissa on ilmennyt pientä epäselvyyttä.

Flanels lopettaa tämän kauden osalta aktiiviset toimet ns. seurasopimuksen saamisesta urheilukaupoista. Asiaan voidaan palata tulevia kausia koskien myöhemmin. Flanelsilla on aikaisemmin ollut sopimuksia, joilla jäsenistö on voinut saada varusteita edullisempaan hintaan. Nyt saadut tarjoukset eivät ole olleet kovin hyviä tai niihin liittyy muita hankaluuksia (esim. etäisyydet). Taustalla on pitkälti urheilukaupan keskittyminen. Hallitus suosittaa jäsenistöä käyttämään hyödyksi mm. keväiden poistomyyntejä ym. alennusmyyntejä, joista varusteita saa ajoittain huomattavan edullisesti.

Salibandyliiton liittokokoukseen Flanels ei lähetä edustajaa. Sen sijaan seura tekee kokoukselle esityksen käsiteltävistä asioista liittyen nousevaan kustannustasoon ja sarjajärjestelyihin harvaanasutulla seudulla.

Seuraavan kerran hallitus kokoontuu n. joulukuun lopulla. Jäsen voi ilmoittaa käsittelyyn haluamansa asian esim. puheenjohtajalle.

Lisätiedot:
Pekka Huikko, puheenjohtaja
pekka.huikko(a)flanels.org

Flanels ry:n vuosikokous pidetty

Flanels ry:n vuosikokous 2014 pidettiin torstaina 31.7.2014 Ravintola Huttulassa. Esillä olivat sääntömääräiset vuosikokousasiat sekä palkitsemiset.

Vuosikokous hyväksyi toimintakautta 2013-2014 koskevan toimintakertomuksen sekä tilinpäätökseen. Myöskään toiminnantarkastajilla ei ollut näihin huomauttamista.

Flanels ry teki peräti n. 13.100 euron tuloksen viime toimintakaudelta, mutta se selittyy pitkälti ennakoitua suuremmilla tienvarsimainostuloilla sekä Joutsan kunnan yleisavustuksella. Flanels sai useita uusia tienvarsimainossopimuksia vuoden aikana, joita ei oltu ennakoitu. Toisaalta seura investoi myös uuteen Karimäen mainostauluun. Joutsan kunta puolestaan maksoi reilusti myöhässä vuoden 2013 toiminta-avustuksen, joita kirjattiin tilinpäätökseen siten peräti kaksin kappalein. Muutoin tilivuosi sujui ennakoidusti.

Toiminnallisesti vuosi oli kenties historian vilkkain. Muun muassa harrasteryhmät olivat jälleen erittäin suosittuja ja erilaisia sarjoja pelasi peräti yhdeksän eri joukkuetta. Seura teki myös runsaasti yhteistyötä, muun muassa lukion liikuntalinjan kanssa. Valmentajille ja ohjaajille seura aloitti oman koulutusohjelman. Lahjakkaille pelaajille aloitettiin puolestaan tavoitteellinen kehitysohjelma.

Alkavalle toimintavuodelle 2014-2015 vuosikokous hyväksyi toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. Varsinainen toiminta jatkunee yhtä vilkkaana. Erityistehtäväksi hallitus sai seurattavakseen kunta- ja erityisesti vapaa-aikatoimen kenttää koskevat muutokset.

Vuosikokouksen asiakirjat löydät täältä.

Kaikkiaan koolla kokouksessa oli noin 30 jäsentä. Suoritetussa kuntoloma-arvonnassa voittajaksi valikoitui Tomi Saari.

Hallitus 2014-2015

Seuran puheenjohtajana jatkaa Pekka Huikko (varajäsen Henriikka Norola). Jäseniksi valittiin Anne Muttilainen (Mia Reponen), Sanna Oittinen (Juha Järvinen), Marko Nikkanen (Sanna Långström), Arto Vainiomäki (Ilari Suuronen), Henna Järvinen (Mirka Pölkki), Tatu Kiiski (Tomi Saari), Maiju Maunula (Pasi Kuusinen) sekä Jukka Huikko (Matti Juvonen).

Vuosikokous to 31.7.2014 klo 18 Huttulassa

Voimistelu-, urheilu- ja raittiusseura Flanels ry:n vuosikokous pidetään torstaina 31.7.2014 klo 18 alkaen Ravintola Huttulassa Joutsassa.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset vuosikokousasiat. Lisäksi kauden 2013-2014 parhaiden palkitseminen. Osallistujien kesken lisäksi ”kuntoloma-arvonta”. Tarjolla kahvia, virvokkeita yms.

Mikäli jäsen haluaa asian käsiteltäväksi vuosikokouksessa, tulee siitä ilmoittaa sähköpostitse toimisto(a)flanels.org keskiviikkoon 23.7.2014 klo 12 mennessä.

Vuosikokousasiakirjat julkaistaan verkossa seuraavan hallituksen kokouksen jälkeen, eli tod.näk. pe 25.7.

Valmentajien ja ohjaajien kauden avauspalaveri

Flanels ry:n uusille ja vanhoille valmentajille ja ohjaajille tarkoitettu avauspalaveri välittömästi vuosikokouksen jatkeena n. klo 19 alkaen. Aiheena salivuorot, valmentaja- ja ohjaajakoulutus 2014-2015 sekä pelikirjat.

Lisätiedot: Jukka Huikko, jukka.huikko(a)flanels.org

Hallituksen kokous to 24.7. klo 20

Seuraava hallituksen kokous torstaina 24.7.2014 klo 20 Jurtti Pubin kabinetissa. Listalla vuosikokousasiat sekä kauden valmistelua.

Hallituksen päätöksiä

Flanelsin hallitus piti järjestyksessään 3. istunnon lauantaina naisten turnauksen aikaan liikuntahallilla. Asialistalla oli mm. seuraavia asioita.

Harrasteryhmien osallistujamäärä, 124, merkattiin tiedoksi. Luku on ”siivottu”, eli mahdolliset päällekkäisyydet (useamman ryhmän toimintaan osallistuvat) on laskettu kukin vain kertaalleen.

Loput avoinna olleet kausimaksut vahvistettiin tarkennetun tulo- ja menoarvion pohjalta ja näin kausimaksujen loppuerien laskutus pääsee näin käyntiin. B-poikien kausimaksu on 580 euroa, D1-poikien 150 euroa ja naisten 400 euroa. Miesten osalta kausimaksuksi on vahvistettu jo aiemmin 250 euroa. Joukkueenjohtajat tiedottavat aiheesta lisää lähiaikoina.

Kaudelle 2014-2015 aloitetaan valmistelut ilmoittaa SSBL:n sarjoihin miehet, naiset, B-pojat, C2-pojat (nyk. D1) ja uutena E2-pojat (nyk. F1). Alueellisessa seurojen omassa sarjassa jatkavat nykyiset E1-, G1- ja H1-pojat sekä alakoulun tytöt. Ikäluokka ratkeaa myöhemmin. SSBL:n sarjoihin voidaan ilmoittaa muitakin joukkueita, mikäli pelaajia ja taustajoukkoja saadaan riittävästi.

Kilpakauden jälkeistä, ns. ylimenokauden harjoittelua yhtenäistetään kaikkien SSBL:n sarjoihin osallistuvien kesken. Lisäksi kaikille joukkueille laaditaan suositukset 2-tasoisiksi kesäharjoitusohjelmiksi. Valmentajat tiedottavat aiheesta lisää, kunhan heitä infotaan ensin.

Flanels ry järjestää 15-vuotisristeilyn pääsiäisenä 20.-21.4.2014. Päivämäärän voi lyödä jo kalenteriin, ilmoittautumismenettelystä ym. tiedotetaan lähiaikoina.

Flanels pyrkii käynnistämään harrastepesäpallotoiminnan (1 pelivuoro per viikko) ensi kesänä, mikäli toiminnan pyörittämiseen löytyy 2-3 vastuuhenkilöä. Tästäkin luvassa tarkempaa infoa lähipäivinä.

Hallitus keskusteli seuran tekemän aloitteen käsittelyn ”etenemisestä” kunnan byrokratiassa. Flanels on esittänyt nykymuotoisen vapaa-aikatoimen lopettamista ja uudelleen organisointia Joutsassa. Tilanteen kehittymistä seurataan mielenkiinnolla.

Hallituksen seuraava istunto on n. maaliskuun lopulla.

Lisätiedot
Pekka Huikko, puheenjohtaja, pekka.huikko(a)flanels.org

 

Flanels esittää rakenteellisia muutoksia avustusleikkauksien sijaan

Flanels esittää rakenteellisia muutoksia Joutsan kunnan vapaa-aikatoimeen kaavailtujen rajujen avustusleikkauksien sijaan. Flanels ry:n hallitus käsitteli asiaa 30.11.2013 ja on jättänyt asiasta aloitteen / kannanoton Joutsan kunnalle.

Joutsan kunta on ajautunut talousvaikeuksiin ja kunnassa on käynnissä erilaisia säästötoimenpiteitä. Yhtenä tuoreimpana keinona kunnanhallitus on linjannut, että vapaa-aikatoimen avustuksia leikattaisiin 10.000 eurolla vuonna 2014.

Flanels ry jakaa huolen taloustilanteesta ja näkee, että myös vapaa-aikatoimen on säästöihin osallistuttava. Avustusleikkauksia Flanels pitää kuitenkin huonosti harkittuina ja ne vaikuttaisivat todennäköisesti harrasteryhmien maksutason nousuun ja jopa tarjonnan vähentymiseen.

Leikkauksien sijaan Flanels esittää vapaa-aikatoimen rakenteellista uudistamista. Flanels esittää mm. vapaa-aikatoimen lakkauttamista, kunnan palveluostoja seuroilta, päällekkäisyyksien purkamista, tilojen tehokkaampaa käyttöä sekä tasapuolisuusarviointia 3. sektorin toimijoiden välillä.

Seuran arvion mukaan näin voitaisiin saada aikaan vähintään 10.000 euron, ellei suurempikin säästö. Uudistukset eivät välttämättä johtaisi palveluiden huonontumiseen, vaan mahdollistaisivat jopa paremman ja laajemman kuntoliikuntatarjonnan eri väestöryhmiä ajatellen.

Aloite / kannanotto kokonaisuudessaan:
Flanels_aloite_kannanotto_30.11.2013

Lisätiedot:
Pekka Huikko, puheenjohtaja
041 505 7107
pekka.huikko(a)flanels.org

Hallituksen päätöksiä

Flanels ry:n uusi hallitus piti ns. järjestäytymiskokouksen sunnuntaina 25.8. Asialistalla merkittävimpinä oli järjestäytymisen ohella mm. katsaus valmentaja- ja ohjaajatilanteeseen sekä seuran sisäisestä vuorojaosta päättäminen. Seuraavan kerran hallitus kokoontuu syyskuun lopulla.

Henkilövalinnat

Hallituksen sisällä:

Arto Vainiomäki varapuheenjohtajaksi
Henna Järvinen turnauspäälliköksi
Jukka Huikko, sihteeriksi sekä valmennus- ja kilpavastaavaksi
Marko Nikkanen mainostauluvastaavaksi

Henkilövalinnat muut vastuutehtävät:

Juha Järvinen perheineen kioskipäällikkö
Henriikka Norola ja Päivi Heino varustevastaaviksi

Suunnistusjaosto:

Arto Vainiomäki puheenjohtajaksi
Jani Heiskanen jäseneksi
Jari Pessala jäseneksi

Työvaliokunta:

Pekka Huikko
Jukka HuikkoArto Vainiomäki

Työvaliokunta valmistelee hallituksen käsittelyyn tulevia asioita sekä toimii tarvittaessa seuran kurinpitoelimenä.

Lisäksi vahvistettiin kaikkiaan 26 ohjaajan, valmentajan tai joukkueenjohtajan pesti. Yksittäisiä ohjaajia / valmentajia etsitään edelleen, kiireisimpänä naisten joukkueen 2. valmentaja.

Sisäinen vuorojako

Hallitus vahvisti seuran sisäiseksi seurajaoksi ao. vuorot, jotka ovat voimassa 31.12.2013 saakka, minne asti seuralle myönnetyt vuorot ovat voimassa. Muutokset mahdollisia, mikäli käyttöaste sitä vaatii. Vuorojaossa painotettiin ohjaajien / valmentajien toiveita sekä juniorivuorojen sijoittumista järkevään aikaan.

Lisäksi hallitus teki linjauksen, että kilpapelaajien on käytettävä heille osoitettuja vuoroja harrastevuorojen sijaan. Harrastevuorojen alkamisesta tiedotetaan erikseen! Kilparyhmät siirtyvät vakiovuoroihin viikosta 36 alkaen.

Maanantai
18.00-19.00 Salibandykoulu, G1-pojat ja -tytöt, ⅓ tai ⅔ sali
18.00-19.00 Salibandykoulu, tytöt, ⅓ tai ⅔ sali
20.00-21.30 Äijäsähly

Keskiviikko
16.00-17.30 D1-pojat
17.30-18.45 Miehet + B-pojat
18.45-19.45 Rouvasähly, ⅔ sali
18.45-19.45 Äijäsähly Teräsmiehet, ⅓ sali
19.45-21.00 Naiset + B-tytöt

Perjantai
16.00-17.15 Salibandykoulu, E1- ja F1-pojat
*17.15-18.30 D1-pojat
*18.30-20.00 Naiset + B-tytöt

Sunnuntai
*17.45-19.00 Miehet + B-pojat

* = ko. vuoroja vuorotellaan turnausohjelmien ratkettua.

Vuosikokouksen päätöksiä

Varapj. Arto Vainiomäki (vas.) ja väistynyt pj., kunniajäsen Antti Tonteri.
Varapj. Arto Vainiomäki (vas.) ja väistynyt pj., kunniajäsen Antti Tonteri.

Flanels ry:n vuosikokous oli koolla 25. heinäkuuta kahvila Hypoteekissa Joutsassa. Koolla oli kaikkiaan 24 henkeä.

Pekka Huikko palaa Flanels ry:n hallituksen puheenjohtajaksi. Kyse on toisesta rupeamasta, sillä hän toimi seuran johdossa ennen nyt väistynyttä Antti Tonteria. Hallitukseen valittiin lisäksi Petteri Oksanen, Marko Nikkanen, Pasi Kuusinen, Henna Järvinen, Maiju Maunula, Jukka Huikko, Arto Vainiomäki ja Tatu Kiiski. Valituista uusia ovat Maunula ja Kuusinen.

Toimintakauden 2012-2013 tilinpäätös osoitti 314,11 euron ylijäämää. Seuran maksuvalmius oli läpi kauden hyvä, vaikka vuosi piti sisällään normaalin seuran rahaliikenteen – joka sekin on huomattavan suurta – lisäksi mm. 5.500 euron arvoisen mainostauluinvestoinnin Hartolaan sekä suuren seura-asuhankinnan.

Seuran kokonaisjäsenmääräksi kirjattiin puolestaan toimintakertomuksessa uusi ennätys, peräti 527, mikä koostuu 4 kunniajäsenestä, 481 henkilöjäsenestä (ml. perhejäsenet) sekä 42 kannattavasta jäsenestä. Kilpatoiminnan todettiin menestyneen vähintään niin mainiosti, kuin toiminta-alueen koko huomioiden on kohtuullista odottaa. Harrastetoiminta kasvatti suosiotaan, mm. Salibandykoulut vetivät yhteensä liki 70 osallistujaa, joista suurin osa uusia.

Kauden 2012-2013 toiminta puolestaan jatkunee pitkälti entisellään. Hallitus sai evästystä mm. tiukentuvan salivuorotilanteen edunvalvontaan. Samalla julkistettiin myös seuran toinen mainostauluhanke, joka rakentuu Joutsan Karimäkeen. Joukkueet jatkavat pitkälti entisellään, uutena mm. E- ja F-pojat pelaavat aluesarjaa. Alkavan kauden tulo- ja menoarvion loppusumma on liki 50.000 euroa.

Ehkä merkittävimpänä päätöksenä vuosikokous hyväksyi Flanelsille uuden, vuodet 2013-2018 kattavan strategian. Toiminnan pääpaino siirtyy painokkaammin nuoriin ja kaikenikäisten harrastetoimintaan kilpatoimintaa unohtamatta. Seura valmistautuu myös mahdollisiin muutoksiin kuntakentässä ja esimerkiksi tiukkeneviin julkisiin resursseihin. Seura on avoin myös seuratason organisaatiomuutoksille, mikäli toimintaedellytysten turvaaminen sitä vaatii. Seuran merkittävä kasvaminen nykyisestään vaatii esimerkiksi palkatun henkilöstön lisäämistä. Strategia on tarkoitus päivittää n. parin vuoden kuluttua.