Hallituksen päätöksiä 12.2.2015

Flanels ry:n hallitus piti kokousta torstaina 12.2.2015 Joutsan Peukkubaarissa (Abc) täysivahvuisena.

Kilpajoukkueiden kausimaksut

Hallitus vahvisti tarkennetun tulo- ja menoarvion perusteella kilpajoukkueiden kausimaksut. Valmistelu on tehty yhdessä joukkueenjohtajien kanssa. Laskelman joukkuekohtaiset pelaajamäärät, tulot (mm. varainhankinta) ja menot on tarkennettu toteutuman perusteella ja arvioitu tämän perusteella myös loppukausi.

*Naiset 530 e (I erä laskutus 200 e)
**C2-pojat 300 e (150 e)
E2-pojat 370 e (200 e)
Miehet 310 e (150 e)
B-pojat 430 e (250 e)
Miehissä ja B-pojissa pelanneet 535 e

Kausimaksujen 2. erien laskutus käynnistyy viikolla 8. Äskettäin on lähetetty myös muistutuslaskuja syyskauden laskuista sekä muistuksia siitä, jos jäsentietoja ei ole annettu (tällöin koko laskutus tapahtuu vasta nyt). Lisätietoa.

Kausimaksut on mahdollista maksaa erissä, käyttämällä laskussa tulevaa viitettä. Mikäli maksamisen suhteen ilmenee muita järjestelytarpeita, ota rohkeasti yhteyttä omaan joukkueenjohtajaan tai toimisto(a)flanels.org

* = Naisten kausimaksu sisältää 700 euroa jatkopelien kustannuksia. Mahdollisen 2. ja 3. karsintakierroksen kulut laskutetaan pelien päätyttyä 3. kausimaksuerässä.

** = C2:n osalta laskelmaa tarkennetaan mahdollisesti vielä viikonloppuna matkakustannuksissa olleen tarkistamistarpeen johdosta.

Seura-asuista

Hallitus kävi keskustelua seura-asuista ja tilaus-toimitus-järjestelmän kehittämisestä. Todettiin, että tuleville kausille tuoterepertuaaria tullaan kaventamaan oleellisesti. Tulevien kausien seura-asutoimittajista päätetään seuraavassa kokouksessa.

Aloitteen käsittelyn päättäminen

Flanels ry:n joulukuussa 2013 tekemän aloitteen käsittely todettiin päättyneeksi Joutsan kunnassa. Flanels esitti tuolloin nykymuotoisen vapaa-aikatoimen lakkauttamista ja uusien toimintamallien kehittämistä.

Asiaa on käsitelty Joutsan kunnassa nyt vapaa-aikajaoksessa ja Joutsan kunnanhallituksessa, viimeksi 15.9.2014. Käsittelyn tuotoksina on syntynyt ilmeisesti n. yhden A4:n mittainen kuvaus vapaa-aikatoimen resurssoinnista ja palveluista. Kunnanjohtaja Harri Nissiseltä saadun tiedon mukaan aloite on nyt käsitelty.

Flanels ry:n hallitus merkkasi aloitteen käsittelyn tiedoksi. Hallitus oli pahoillaan ja osin ihmeissään siitä, että aloite ei johtanut edes vaihtoehtoisten toimintamallien kunnolliseen tutkimiseen. Aloitteen käsittely jäi siis nimelliseksi ja pintapuoliseksi.

Keskustelua seurastrategiasta

Hallitus kävi yleisluontoista keskustelua seuran toiminnasta ja sen suhteesta hyväksyttyyn ja voimassa olevaan seurastrategiaan, jonka tehtävänä on linjata seuran pitkän aikavälin toimintaa. Keskustelua käytiin mm. siksi, koska toimintoja on uudistettu voimakkaasti ja niiden toimivuudesta halutaan näkemyksiä.

Hallinnon ja seurajohdon osalta todettiin uudet ulkoistetut palvelut (laskutus, maksunvalvonta) sekä käyttöön otetut sähköiset palvelut (mm. jäsentietojen keräys) pääosiltaan onnistuneiksi uudistuksiksi. Nämä ovat keventäneet nimenomaan hallintoon osallistuvien työkuormaa, jolloin voimavaroja on voitu suunnata enemmän itse varsinaiseen salibandytoimintaan.

Talouden ja varainhankinnan järjestelyiden osalta keskustelua käytiin erikseen kilparyhmien ja harrasteryhmien näkövinkkelistä. Harrasteryhmien osalta hintojen todettiin olevan samaa luokkaa kuin muiden vastaavien paikallisten liikuntaryhmien. Nousupaineet ovat olleet kovimmat kilparyhmien osalta, joissa matkustaminen on suurin kustannuserä. Järkeväksi varainhankintatempauksien määräksi on osoittautunut n. 2 isompaa tempausta per kausi. Kausimaksujen hintataso (300-535 e) jää oleellisesti esimerkiksi kaupunkiseutujen seurojen maksuista.

Olosuhteiden todettiin olevan Joutsassa hyviä, mutta mm. saliaikaa seura tulee tarvitsemaan lähivuosina lisää uusilta illoilta. Tällä hetkellä salivuoroajat ovat ehdottomassa minimissä, eivätkä kaikilta osin täytä joukkueiden kilpailutoiminnan asettamia vaatimuksia. Merkille pantavaa on, että Flanels käyttää vuoroja varhaisesta syksystä pitkälle kevääseen ja on siten Joutsan liikuntahallin selkeästi merkittävin käyttäjä.

Jäsenistön antama palaute otetaan jatkossakin mielellään vastaan ja toimintaa pyritään koko ajan parantamaan ja kehittämään.

Lopuksi keskusteltiin vielä palkatun henkilöstön tarpeesta. Puheenjohtaja Pekka Huikko veti yhteen seuraavasti: ”Toimintaa on pystytty kehittämään siten, että palkatun oman henkilöstön tarve on vältetty”. Näköpiirissäkään tämäntyyppistä tarvetta ei ole, mutta mahdollisten taloudellisesti pitkälle kantavien yhteistyökuvioiden mahdollistuessa, järjestelyä voidaan harkita.

Seuraavassa kokouksessa strategiakeskustelua jatketaan vielä varsinaisen salibandytoiminnan näkövinkkelistä.

Avustusten ja toimitilavuokrien suhde

Hallitus sai tiedoksi vuoden 2014 kunnalta saatujen avustusten ja sinne maksettujen toimitilavuokrien suhteen. Vuosi on ensimmäinen, jolloin käytössä oli korotetut salivuokrat ja pienennetyt avustukset. Lukemat osoittavat, että rahavirta on n. 2.000 euroa Flanelsista kunnan suuntaan, eli kärjistetysti seura tukee kunnan toimintaa. Salivuokrissa ei ole mukana turnausvuoroja, joten erotus on todellisuudessa edellä ilmoitettua huomattavasti suurempi.

Varsinaiset edelliskausiin vertailukelpoiset lukemat saadaan vasta tilikauden 2014-2015 päätyttyä toukokuun lopussa.

Lisätiedot kokousasioista:
Jäsenistölle jukka.huikko(a)flanels.org
Medialle ja muille yhteistyötahoille pekka.huikko(a)flanels.org

Hallituksen päätöksiä

Flanelsin hallitus piti järjestyksessään 3. istunnon lauantaina naisten turnauksen aikaan liikuntahallilla. Asialistalla oli mm. seuraavia asioita.

Harrasteryhmien osallistujamäärä, 124, merkattiin tiedoksi. Luku on ”siivottu”, eli mahdolliset päällekkäisyydet (useamman ryhmän toimintaan osallistuvat) on laskettu kukin vain kertaalleen.

Loput avoinna olleet kausimaksut vahvistettiin tarkennetun tulo- ja menoarvion pohjalta ja näin kausimaksujen loppuerien laskutus pääsee näin käyntiin. B-poikien kausimaksu on 580 euroa, D1-poikien 150 euroa ja naisten 400 euroa. Miesten osalta kausimaksuksi on vahvistettu jo aiemmin 250 euroa. Joukkueenjohtajat tiedottavat aiheesta lisää lähiaikoina.

Kaudelle 2014-2015 aloitetaan valmistelut ilmoittaa SSBL:n sarjoihin miehet, naiset, B-pojat, C2-pojat (nyk. D1) ja uutena E2-pojat (nyk. F1). Alueellisessa seurojen omassa sarjassa jatkavat nykyiset E1-, G1- ja H1-pojat sekä alakoulun tytöt. Ikäluokka ratkeaa myöhemmin. SSBL:n sarjoihin voidaan ilmoittaa muitakin joukkueita, mikäli pelaajia ja taustajoukkoja saadaan riittävästi.

Kilpakauden jälkeistä, ns. ylimenokauden harjoittelua yhtenäistetään kaikkien SSBL:n sarjoihin osallistuvien kesken. Lisäksi kaikille joukkueille laaditaan suositukset 2-tasoisiksi kesäharjoitusohjelmiksi. Valmentajat tiedottavat aiheesta lisää, kunhan heitä infotaan ensin.

Flanels ry järjestää 15-vuotisristeilyn pääsiäisenä 20.-21.4.2014. Päivämäärän voi lyödä jo kalenteriin, ilmoittautumismenettelystä ym. tiedotetaan lähiaikoina.

Flanels pyrkii käynnistämään harrastepesäpallotoiminnan (1 pelivuoro per viikko) ensi kesänä, mikäli toiminnan pyörittämiseen löytyy 2-3 vastuuhenkilöä. Tästäkin luvassa tarkempaa infoa lähipäivinä.

Hallitus keskusteli seuran tekemän aloitteen käsittelyn ”etenemisestä” kunnan byrokratiassa. Flanels on esittänyt nykymuotoisen vapaa-aikatoimen lopettamista ja uudelleen organisointia Joutsassa. Tilanteen kehittymistä seurataan mielenkiinnolla.

Hallituksen seuraava istunto on n. maaliskuun lopulla.

Lisätiedot
Pekka Huikko, puheenjohtaja, pekka.huikko(a)flanels.org

 

Flanels esittää rakenteellisia muutoksia avustusleikkauksien sijaan

Flanels esittää rakenteellisia muutoksia Joutsan kunnan vapaa-aikatoimeen kaavailtujen rajujen avustusleikkauksien sijaan. Flanels ry:n hallitus käsitteli asiaa 30.11.2013 ja on jättänyt asiasta aloitteen / kannanoton Joutsan kunnalle.

Joutsan kunta on ajautunut talousvaikeuksiin ja kunnassa on käynnissä erilaisia säästötoimenpiteitä. Yhtenä tuoreimpana keinona kunnanhallitus on linjannut, että vapaa-aikatoimen avustuksia leikattaisiin 10.000 eurolla vuonna 2014.

Flanels ry jakaa huolen taloustilanteesta ja näkee, että myös vapaa-aikatoimen on säästöihin osallistuttava. Avustusleikkauksia Flanels pitää kuitenkin huonosti harkittuina ja ne vaikuttaisivat todennäköisesti harrasteryhmien maksutason nousuun ja jopa tarjonnan vähentymiseen.

Leikkauksien sijaan Flanels esittää vapaa-aikatoimen rakenteellista uudistamista. Flanels esittää mm. vapaa-aikatoimen lakkauttamista, kunnan palveluostoja seuroilta, päällekkäisyyksien purkamista, tilojen tehokkaampaa käyttöä sekä tasapuolisuusarviointia 3. sektorin toimijoiden välillä.

Seuran arvion mukaan näin voitaisiin saada aikaan vähintään 10.000 euron, ellei suurempikin säästö. Uudistukset eivät välttämättä johtaisi palveluiden huonontumiseen, vaan mahdollistaisivat jopa paremman ja laajemman kuntoliikuntatarjonnan eri väestöryhmiä ajatellen.

Aloite / kannanotto kokonaisuudessaan:
Flanels_aloite_kannanotto_30.11.2013

Lisätiedot:
Pekka Huikko, puheenjohtaja
041 505 7107
pekka.huikko(a)flanels.org