LUK-kerho sai tuen ja toteutunee

Flanels on saanut 2.000 euron suuruisen seuratoiminnan kehittämistuen, jonka turvin on tarkoitus aloittaa lasten liikunta- ja urheilukerho syksyllä 2012 yhdessä JoSePan ja JoVoLin kanssa.

Kerho on tarkoitettu alakoulun nuorimmille lapsille ja sen tavoitteena on lisätä lasten yleistä liikunnallisuutta ja liikkuvuutta. Kerhoon palkataan ammattiohjaaja.

Tuki mahdollistaa kerhon pyörittämisen sisäkauden 2012-2013 ajan. Tavoite on, että toimintamuoto vakiintuisi ja että sille löytyisi pitempiaikainen rahoitus.

Kerhon aloittaminen vaatii vielä päätökset kunkin seuran hallituksessa. Myös muiden seurojen mukaan pääsy kerhoyhteistyöhön on mahdollista. Kerhon käytännön valmistelutyö alkaa kesäkuussa.

Seuratoiminnan kehittämistuet jaetaan veikkausvoittorahoista. Taustalla jakavina organisaatioina ovat mm. SLU, Nuori Suomi ja lajiliitot.

Lisätiedot
Jukka Huikko
Flanels ry, valmennusvastaava
jukka.huikko(a)flanels.org