Kommentit käyttösäännöistä

Flanels ry on vastannut Joutsan vapaa-aikalautakunnan kommenttipyyntöön liikuntahallin käyttösääntöjä koskien. Halli on ollut käytössä jo viime kesästä alkaen. Sääntöjen on tarkoitus tulla voimaan ensi salikautta koskien.

Sääntöesityksen mukaan hallin ovet olisivat lukossa ja seurat päättäisivät pitävätkö ne ovet auki vuorojen ajan vaiko ei. Flanels ei nää estettä tälle käytännölle, mutta esittää harkittavaksi, josko ovet olisivat aina auki vakiovuorojen ajan. Tätä tukevat monet käytännön asiat, mm. avainten riittämättömyys ja hyvät kokemukset ko. käytännöstä aiemmilta vuosilta.

Salin varaus- ja perumispykälään Flanels teki kokonaan uuden esityksen. Flanels haluaa korostaa liikunnan ja urheilun ensisijaisuutta sekä ajankohta- ja takarajamääreiden selkeyttä.

Lisäksi Flanels esitti pieniä viilauksia vuorojen vastuutahoihin sekä varausosoitteeseen.

Flanels ry:llä on ollut edustajansa käyttösääntöjä pohtineessa toimikunnassa. Lopullisen päätöksen käyttösäännöistä tekee vapaa-aikalautakunta.