Helpotusta salipulaan

Joutsalaiset urheiluseurat saivat maanantaina lupauksen, että lukion sali säilyy käytössä helmikuun 2007 loppuun saakka. Se on kuukauden pidempään kuin aiempi esitys oli.

Näin vakuutti Joutsan vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Teuvo Tuominen, joka oli kuullut asiasta sivistystoimenjohtaja Jorma Mäkistä. Joutsalaisseurat olivat koolla maanantaina ”salipula-asian” vuoksi.

Kokousta ja aikataulujen tarkastusta edelsi asian mittavahko käsittely julkisuudessa. Flanels ry:n hallitus otti asiaan virallisesti kantaa kokouksessaan 17.9. Julkilausuma julkaistiin sellaisenaan mm. paikallislehti Joutsan Seudussa.

Flanels esitti tuolloin, että salipulaan saataisiin oleellinen helpotus, mikäli lukion salin sulkua voitaisiin siirtää kuukaudella helmikuun alusta kuun loppuun. Toissijaisesti Flanels esitti tilapäisjärjestelyistä aiheutuvien kulujen korvaamista seuroille.

Salipula tuli seuroille täydellisenä yllätyksenä, sillä siitä luettiin kirjaimellisestikin ensimmäistä kertaa vasta 6.9. ilmestyneestä Joutsan Seutu -lehdestä. Tämän jälkeen sanomalehti Itä-Häme uutisoi asiasta näyttävästi 8.9.

Uhkaava katkos johtuu siitä, että Koulumäen remontti on aikaistunut ja samalla Joutsan uuden liikuntahallin valmistuminen on viivästynyt. Molemmat erinäisistä syistä johtuen.

Salien maksullisuus esillä myös

Myös liikuntasalien maksullisuus nousi esiin kokouksessa. Teuvo Tuominen kertoi, että vapaa-aikalautakunta on tehnyt periaatepäätöksen uuden salin maksullisuudesta.

Kokouskutsussa ei mainittu maksullisuuskeskustelusta, joten ainakaan Flanels ry:n hallitus ei ole ottanut asiaan virallista kantaa ennakkoon.

Flanelsia tilaisuudessa edustanut Jukka Huikko kuitenkin totesi, että ennen lopullista päätöksentekoa on ehdottomasti käsiteltävä ja vertailtava useampia vaihtoehtoja eri maksujärjestelmistä ja summista sekä selvitettävä näiden vaikutukset seuratoimintaan. Salien maksullisuuden hän totesi olleen seurojen tiedossa jo aiemmin.

Flanels ry näkee tärkeänä, että asiasta kuultaisiin vielä seurojen hallituksiakin. Tilanteesta saattaa muodostua monimutkainen, sillä osa salivuokrista on ilmeisesti mahdollista saada kohdeavustusten kautta takaisin.

Flanels ry on joulukuussa 2005 tekemässään aloitteessa vaatinut Joutsan avustusjärjestelmän uudistamista, mm. juuri uuden salin maksullisuudesta johtuen.

Keväällä järjestetyssä seuratapaamisessa myös muut yhdistykset kallistuivat avustusjärjestelmän uudistamisen kannalle. Muutoksia avustusjärjestelmiin ei kuitenkaan toistaiseksi ole tehty.