Hallitus järjestäytyi

Flanelsin hallitus piti järjestäytymiskokouksensa perjantaina 4.8. Tärkeimpänä asialistalla oli hallituksen vastuualueiden jako seuran uuden toimintasuunnitelman mukaisesti.

Seuran varapuheenjohtajana jatkaa kuljetusjärjestelijä Antti Tonteri Hartolasta. Flanelsin sihteeriksi valittiin ohjelmistoarkkitehti Jussi Seppälä Joutsasta.

Junioripäällikkönä jatkaa leivonmäkeläinen Heikki Kosonen, joskin tehtävänkuvaa tarkennettiin seuran NG-ryhmän ja aluemaajoukkuetoiminnan koordinoinnin osalta.

Kokonaan uusia tehtävänkuvia muodostettiin kaikkiaan viisi. Varapuheenjohtaja Tonteri toimii seuran turnauspäällikkönä. Turnauksia seuralla on järjestettävänä tulevalla kaudella kaikkiaan yhdeksän.

Seuran vääpeliksi, eli kuljetus-, varuste- ja huoltovastaavaksi nimettiin työnjohtaja Vesa Hurri Joutsasta. Hänen toimenkuvansa liittyy lähinnä seuran sisäisiin tehtäviin.

Seuran työnjohtajana ja varainhankinnan yhteyshenkilönä toimii puolestaan insinöörioppilas Arto Vainiomäki Joutsasta. Mm. varainhankinnan työtilaukset tehdään jatkossa Vainiomäen kautta.

Hallituksen yhteyspäälliköksi valittiin opiskelija Riku Kuurne Joutsasta. Hänen vastuullaan on yhteydenpito seudun koululaitoksiin sekä erityisesti Joutsan nuorisovaltuustoon, jonka jäsen Kuurne on.

Kerhopäälliköksi valittiin Jukka Huikko. Hänen tehtäviinsä lukeutuu kerhotoiminnan uudelleen organisointi. Entuudestaan hän toimii seuran edustusjoukkueen ja B-junioreiden valmentajana.

Hallituksen yhteystiedot löytyvät Seura-osion alta -> hallinto.

Lisäksi hallitus päätti hakea jäsenyyttä sekä Maaseutukehitys ry:stä että Keski-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:stä. Nämä nähtiin tärkeiksi seuratoiminnan kehittämisen kannalta.