Flanelsin varusteapurahat haettavissa

Flanels ry:n varusteapurahat ovat haettavissa 15.8.2014 saakka sähköpostitse os. toimisto(a)flanels.org. Myönnetyt stipendit maksetaan syyskuun alussa.

Apurahat ovat suuruudeltaan 10-100 euroa per henkilö ja ne on tarkoitettu salibandyssä tarvittavien varustehankintojen tekemiseen.

Apurahat jaetaan seuran hallituksen linjaaman tarveharkinnan perusteella. Kohderyhmää ovat mm. lapsiperheet, joissa useampi lapsi harrastaa tai jos perheessä on työttömyyttä tai toinen vanhemmista opiskelee tai on muusta syystä kotona. Myös esim. opiskeleva tai työtön aikuinen voi hakea varusteapurahaa. Apuraha voidaan myöntää myös muusta painavasta perusteesta.

Lajiosaaminen tai menestys eivät vaikuta jakoperusteissa.

Hakijan tulee olla Flanels ry:n jäsen ja ollut joko kilpa- tai harrestetoiminnassa mukana kaudella 2013-2014. Luonnollisesti edellytyksenä on myös aie jatkaa harrastusta Flanels ry:ssä.

Apurahojen myöntäminen perustuu Flanels ry:n hallituksen 30.11.2013 tekemään päätökseen asiasta. Apurahakäytäntö on linjassa seurastrategian kanssa, sillä tavoitteena on alentaa harrastuksesta aiheutuvia kuluja ja mahdollistaa mahdollisimman monen osallistuminen seuratoimintaan.

Apurahoihin kohdennetaan varoja Flanels ry:n tienvarsimainosten tuotosta.

Hakeminen

Tee vapaamuotoinen ja tiivis hakemus ja toimita se seuralle sähköpostitse os. toimisto(a)flanels.org 15.8.2014 mennessä.

Hakemuksesta tulee ilmetä lyhyt perustelu apurahalle sekä suunniteltu käyttötarkoitus. Lisää hakemukseen yhteystiedot sekä tilinumero.

Hakemukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Apurahan saajien nimiä ei julkisteta. Apurahan saajat saavat tiedon henkilökohtaisesti.

Lisätiedot

Hakijoille lisätietoja antaa
Jukka Huikko, valmennuksen ja kilpatoiminnan vastaava
jukka.huikko(a)flanels.org

Muille tahoille lisätietoja antaa
Pekka Huikko, puheenjohtaja
pekka.huikko(a)flanels.org