Flanels esittää rakenteellisia muutoksia avustusleikkauksien sijaan

Flanels esittää rakenteellisia muutoksia Joutsan kunnan vapaa-aikatoimeen kaavailtujen rajujen avustusleikkauksien sijaan. Flanels ry:n hallitus käsitteli asiaa 30.11.2013 ja on jättänyt asiasta aloitteen / kannanoton Joutsan kunnalle.

Joutsan kunta on ajautunut talousvaikeuksiin ja kunnassa on käynnissä erilaisia säästötoimenpiteitä. Yhtenä tuoreimpana keinona kunnanhallitus on linjannut, että vapaa-aikatoimen avustuksia leikattaisiin 10.000 eurolla vuonna 2014.

Flanels ry jakaa huolen taloustilanteesta ja näkee, että myös vapaa-aikatoimen on säästöihin osallistuttava. Avustusleikkauksia Flanels pitää kuitenkin huonosti harkittuina ja ne vaikuttaisivat todennäköisesti harrasteryhmien maksutason nousuun ja jopa tarjonnan vähentymiseen.

Leikkauksien sijaan Flanels esittää vapaa-aikatoimen rakenteellista uudistamista. Flanels esittää mm. vapaa-aikatoimen lakkauttamista, kunnan palveluostoja seuroilta, päällekkäisyyksien purkamista, tilojen tehokkaampaa käyttöä sekä tasapuolisuusarviointia 3. sektorin toimijoiden välillä.

Seuran arvion mukaan näin voitaisiin saada aikaan vähintään 10.000 euron, ellei suurempikin säästö. Uudistukset eivät välttämättä johtaisi palveluiden huonontumiseen, vaan mahdollistaisivat jopa paremman ja laajemman kuntoliikuntatarjonnan eri väestöryhmiä ajatellen.

Aloite / kannanotto kokonaisuudessaan:
Flanels_aloite_kannanotto_30.11.2013

Lisätiedot:
Pekka Huikko, puheenjohtaja
041 505 7107
pekka.huikko(a)flanels.org