Avustuslinjaus testissä

Flanels on jättänyt Joutsan kunnalle kaikkiaan n. 4.300 euron suuruisen kohdeavustushakemuksen. Anomuksen loppusumma on reilusti suurempi kuin koskaan aiemmin.

Suuri anomus on kahden eri syyn summa. Flanels on panostanut n. 2.000 eurolla viimeisen vuoden aikana valmentajakoulutukseen, mihin on saatu n. 50% tuki Nuorelta Suomelta. Flanels hakee nyt toista puolikasta kohdeavustuksena.

Merkittävin osa kohdeavustusanomuksen loppusummasta koostuu kuitenkin alle 18-vuotiaiden salivuoroista. Joutsan kunta on tehnyt aiemmin periaatepäätöksen, että se kompensoi ko. vuoroja kohdeavustuksissa.

Tilanne on sikäli ristiriitainen, että avustuksiin varattua rahasummaa ei kuluvalle vuodelle kuitenkaan nostettu. Näin ollen vapaa-aikalautakunnalla ei ole juurikaan varoja ko. päätöksen toteuttamiseksi.

Lisäksi Flanels hakee kohdeavustusta Sysmästä ostetuille salivuoroilleen.

Urheiluseurojen toimintaedellytyksien merkittävin muutos on liikuntasalien maksullisuus, mikä tuli käyttöön syksyllä 2007.

– Odotamme jakoprosessia mielenkiinnolla. Se mitä lasten salimaksujen kompensointi käytännössä tarkoittaa, on yksi vapaa-aikatoimen tärkeimpiä linjauksia, joka vaikuttaa vielä pitkään lähivuosina, sanoo Flanelsin kilpa- ja harrastevastaava Jukka Huikko.

Flanels ja Jovoli tekivät vuoden 2005 lopulla aloitteen, jossa esitettiin Joutsan avustusjärjestelmän uudistamista. Kunnan elimet käsittelivät asiaa monella taholla, mutta muutoksia ei tapahtunut.

– Järjestelmä on edelleen epäselvä. Jaettavat summat perustuvat edelleen pitkälti henkilöarvioihin, eivät mittareihin tai määreisiin. Olisi kaikkien osapuolien etu, jos tilanne selkiytyisi. Näin oli myös seurojen näkemys kevään 2006 yhteispalaverissa, Huikko muistuttaa.